Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerības “Lielupe” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas Jelgavas un Ozolnieku novados 1.kārtas projektu iesniegumu konkursā atbalstīts biedrības “Tuvu projekts par daudzfunkcionāla sociālās palīdzības centra ierīkošanu Ozolnieku novada Brankās.

Kā viens no biedrības "Tuvu" pakalpojumiem sociāli mazaizsargāto personu grupām ir humānās palīdzības sniegšana apavu, apģērba, pārtikas, mēbeļu, sadzīves preču u.c. veidā. Minētais pakalpojums 7 gadus tika sniegts uzņēmuma SIA "Uppe" īpašumā esošajās telpās. Šajās telpās nebija pieejamas labierīcības, nebija iespējama piekļūšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un, palielinoties pieprasījumam, tās ir kļuvušas par mazu minētā mērķa īstenošanai. Nākotnē šīs telpas ir nepieciešamas pašam uzņēmējam un Biedrībai ir iznomātas - 3 lielas noliktavu tipa telpas, taču ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Esošās telpas tiks pārbūvētas par daudzfunkcionālu sociālās palīdzības centru, kur tiks saņemtas kravas no Vācijas, notiks preču šķirošana un izdale Latvijas sociāli mazaizsargātajām cilvēku grupām. Centram nepieciešamais aprīkojums un mēbeles tiks saņemtas no Vācijas partneriem ziedojumu veidā.

Projekta kopējais finansējums 10000.00 EUR, ELFLA līdzfinansējums 9000.00 EUR.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti