Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerība "Lielupe"
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolniekiem novadiem 2014.-2020. gadam ieviešana

Projektu iesniegšanas periods: 2016. gada 11. aprīlis līdz 2016. gada 11. maijs

Rīcība Nr.1. „Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”

Rīcība Nr.1. pieejamais finansējums 1. kārtā 129 667 EUR.

VRG piešķirtais Nr. Pretendenta nosaukums Projekta nosaukums Attiecināmās izmaksas, EUR Publiskais finansējums, EUR Projekta īstenošanas vieta
2016/AL03/1/A019.21.01/12 SIA ML koks Ražošanas attīstība SIA "ML Koks" 17340,00 12138,00 Vilces pagasts
2016/AL03/1/A019.21.01/8 BDR "Ozolnieku airēšanas klubs" Biedrības "Ozolnieku airēšanas klubs" saimnieciskās darbības attīstīšana Ozolnieku novadā 24996,38 17497,47 Ozolnieku pagasts
2016/AL03/1/A019.21.01/7 Fiziska persona SANPO vizuālā tēla uzlabošanas pasākumi 2301,50 1611,05 Cenu pagasts
2016/AL03/1/A019.21.01/15 ZS Prieciņas Jelgavas rajona zemnieku saimniecība "DĀRZIŅI-2" Dabīgo pirts lietu preču ražošana 12895,00 9026,50 Platones pagasts
2016/AL03/1/A019.21.01/19 Fiziska persona Laukmaļi 24842,94 17390,06 Glūdas pagasts
2016/AL03/1/A019.21.01/18 Fiziska persona Jauna pakalpojuma - izglītošanās tūre, izveidošana un attīstīšana 2614,23 1829,96 Vilces pagasts
Kopā apstiprinātais finansējums, EUR 59493,04  
Kopējais pieejamais finansējums, EUR  129 667,00  

Rīcība Nr.3. „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”

Rīcība Nr.3. Pieejamais finansējums 1. kārtā 103733.60 EUR

VRG piešķirtais Nr. Pretendenta nosaukums Projekta nosaukums Attiecināmās izmaksas, EUR Publiskais finansējums, EUR Projekta īstenošanas vieta
2016/AL03/1/A019.22.02/5 BDR "Radošuma meka" Atvērto amatniecības darbnīcu izveide Abgunstes muižas radošuma rezidencē 49591,84 44 632,64 Zaļenieku pagasts
2016/AL03/1/A019.22.02/2 REL KALNCIEMA-KLĪVES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE Kalnciema- Klīves baznīcas jumta atjaunošana 50000,00 45000,00 Valgundes pagasts
2016/AL03/1/A019.22.02/1 PSV Jelgavas novada pašvaldība  Saglabāt, lai nepazaudētu- Lielvircavas muižas telpu vienkāršotā atjaunošana 15459,56 13913,60 Platones pagasts
Kopā apstiprinātais finansējums, EUR  103546,24  
Kopā pieejamais finansējums, EUR 103733,60  

Rīcība Nr.4. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem”

Rīcība Nr.4. Pieejamais finansējums 1. kārtā 41493.00 EUR

VRG piešķirtais Nr. Pretendenta nosaukums Projekta nosaukums Attiecināmās izmaksas, EUR Publiskais finansējums, EUR Projekta īstenošanas vieta
2016/AL03/1/A019.22.03/2 BDR "TUVU" Daudzfunkcionāla sociālās palīdzības centra ierīkošanas projekta izstrāde biedrībai "TUVU"  10000,00 9000,00 Cenu pagasts
2016/AL03/1/A019.22.03/12  PSV Ozolnieku novada dome Velomaršrutu izstrāde Ozolnieku novadā 6267,34 5640,61 Ozolnieku novads
2016/AL03/1/A019.22.03/13 BDR VOLEJBOLA KLUBS "OZOLNIEKI" Moderna aprīkojuma iegāde sporta aktivitāšu dažādošanai Ozolnieku novadā 9900,00 8910,00 Ozolnieku pagasts
2016/AL03/1/A019.22.03/10 PSV Jelgavas novada pašvaldība Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā 4250,73 3825,65 Jelgavas novads
2016/AL03/1/A019.22.03/5 PSV Jelgavas novada pašvaldība Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra " Kamenītes" telpu vienkāršotā atjaunošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Jelgavas novadā. 9876,22 8888,60 Vircavas pagasts
2016/AL03/1/A019.22.03/14 BDR "Iepazīsim sevi" "Tinam prasmes kamolā - sabiedrisko aktivitāšu veicināšana Jelgavas novadā" 3394,09 3054,68 Jaunsvirlaukas pagasts
Kopā apstiprinātais finansējums, EUR 39319,54  
Pieejamais finansējums, EUR 41493,00  

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti