Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerība "Lielupe" Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolniekiem novadiem 2014.-2020. gadam ieviešana

Projektu iesniegšanas periods: 2019. gada 26. marts līdz 2019. gada 26. aprīlis

Rīcība Nr.3 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”

Rīcība Nr.3. pieejamais finansējums 7. kārtā 111 313.03 EUR.

VRG piešķirtais Nr. Pretendenta nosaukums Projekta nosaukums Attiecināmās izmaksas, EUR Publiskais finansējums, EUR Projekta īstenošanas vieta
2019/AL03/7/A019.22.02/2 PSV Jelgavas novada pašvaldība Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana 50000,00 45000,00 Platones pagasts
2019/AL03/7/A019.22.02/1 REL ZAĻĀ EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE Zaļās draudzes baznīcas fasādes atjaunošana 50000,00 45000,00 Zaļenieku pagasts
2019/AL03/7/A019.22.02/4 REL VIRCAVAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE Lielvircavas baznīcas zvanu torņa iekštelpas vienkāršota atjaunošana. 10835,22 9751,70 Platones pagasts

Rīcība Nr.4. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem”

Rīcība Nr.4. pieejamais finansējums 7. kārtā 54 311.18 EUR.

VRG piešķirtais Nr. Pretendenta nosaukums Projekta nosaukums Attiecināmās izmaksas, EUR Publiskais finansējums, EUR Projekta īstenošanas vieta
2019/AL03/7/A019.22.03/2 BDR "TUVU" Labiekārtotas brīvā laika pavadīšanas teritorijas “VIETA, KUR ATKAL SATIEKAS PAAUDZES” izveide 10000,00 9000,00 Cenu pagasts
2019/AL03/7/A019.22.03/4 PSV Jelgavas novada pašvaldība Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana Vilces pagastā 10178,52 9160,67 Vilces pagasts
2019/AL03/7/A019.22.03/3 REL Svētes dievturu draudze Latviskās dzīvesziņas centrs "Tautai, Dievam, Tēvzemei" 11110,00 9999,00 Svētes pagasts

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti