Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekta „Ozolnieku Veselības takas labiekārtošana” īstenošanas mērķis - labiekārtot publiski pieejamu rekreācijas teritoriju, Ozolnieku veselības takā izveidojot un aprīkojot vingrošanas rīku zonu un aktivitāšu zonu bērniem.

Projekta „Ozolnieku Veselības takai piegulošās teritorijas labiekārtošana” īstenošanas mērķis - izbūvēt publiski pieejamas rekreācijas teritorijas apgaismojumu.

Projektā tika uzstādīti 17 gaismekļu apgaismojums Jāņu pļavas un tai piegulošās teritorijas apgaismošanai.

Projekta „Apgaismojuma izbūve Ozolnieku Veselības takā” īstenošanas mērķis - paplašināt veselīga un aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas novada iedzīvotājiem un uzlabot drošību. Projektā tika uzstādīti 11 gaismekļi.

Projekta “Zemnieku sētas "Dimzēni" kūts-staļļa infrastruktūras pieejamības uzlabošana un izmantošanas iespēju paplašināšana pieredzes un vērtību izglītībā” īstenošanas mērķis ir definēts projekta nosaukumā.

Projekta Nr. 19-06-AL03-A019.2203-000004 “Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana Vilces pagastā”  īstenošanas mērķis - atbalstīt jauniešu iniciatīvu aktīvi līdzdarboties un organizēt dažādas aktivitātes jēgpilnai brīvā laika pavadīšanai Vilces pagastā.

Projekta īstenošanas laikā tika uzstādīti disku golfa grozi ar disku golfa celiņu norādēm un iegādāts multimediju aprīkojums (lāzerprojektors, portatīvais dators, saliekams ekrāns uz rāmja).

Projektu īstenoja Jelgavas novada pašvaldība.

Projekta “Lielvircavas baznīcas zvanu torņa iekštelpas vienkāršota atjaunošana” īstenošanas mērķis - baznīcas zvana torņa iekštelpu atjaunošana, kas sevī ietver esošo detaļu atjaunošanu saglabājot vēsturisko izskatu, tas ļautu baznīcas apmeklētājiem zvanu torņa iekštelpu apskati. Līdz šim tas nav bijis iespējams, telpu sliktā stāvokļa dēļ.

Projekta „KĀPŠANAS SIENAS UZSTĀDĪŠANA KALNCIEMA VIDUSSKOLAS SPORTA HALLĒ” īstenošanas mērķis - nodrošināt vienlīdzīgu iespēju radīšanu visām iedzīvotāju grupām kāpšanas sporta veida pieejamībai Jelgavas novadā. Nodrošinot kāpšanas sporta veida pieejamību Jelgavas novadā, tiks sekmētas jaunas iespējas sportistu karjerām un jaunu talantu identifikācijai visā valsts teritorijā.

Projekta “Radošo un praktisko iemaņu darbnīcu telpas ierīkošana sociālās palīdzības centrā "Tuvu" (daudzfunkcionāla sociālās palīdzības centra ierīkošanas 2.etaps)” īstenošanas mērķis - Biedrība "Tuvu", īstenojot šo projektu un, izveidojot radošo un praktisko iemaņu darbnīcu sociālās palīdzības centrā "Tuvu", sniegs kompleksu atbalsta mehānismu gan krīzes situācijās nonākušām ģimenēm, maznodrošinātajām un trūcīgajām personām, gan dos plašas brīvā laika pavadīšanas iespējas senioriem un vietējiem iedzīvotājiem, kā arī veicinās sabiedrības iesaistīšanos vietējās sociālās attīstības iniciatīvās, tā stiprinot labdarības tradīciju attīstību Zemgalē un Latvijā. Projekta īstenošana palielinās Latvijas reģionu iedzīvotāju drošumspēju lauku reģionos, jo Biedrības primārā mērķauditorija dažāda veida sociālā atbalsta saņemšanai tai skaitā ar Biedrības sadarbības partneru starpniecību visā Latvijā ir tieši lauku reģionu iedzīvotāji. Šī projekta izstrāde ir kā otrais etaps "Daudzfunkcionāla sociālās palīdzības centra" izveidei, kas veicinās jaunu sociālu pakalpojumu attīstību, bet ar ārvalstu un Latvijas brīvprātīgo iesaistīšanos - kļūs par priekšnosacījumu tūrisma aktivitāšu veicināšanai novadā un valstī.

Projekta „Kalnciema- Klīves baznīcas jumta atjaunošana” īstenošanas mērķis - restaurēt vietējas nozīmes kultūrvēsturiska pieminekļa jumtu, lai atsāktu un sekmētu tā ilgspējīgu izmantošanu, paaugstinot vietas pievilcību un tūrisma aktivitāti, kā arī iesaistītu sabiedrību un celtu tās labklājību kopumā. Projektā tika veikta baznīcas jumta un tā seguma nomaiņa, lai varētu atsākt baznīcas darbību.

Projekta „Abgunstes radošuma rezidences vides pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” īstenošanas mērķis - iekārtotās amatniecības darbnīcas telpas un citas telpas padarīt pieejamas arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, t.sk. vecākiem cilvēkiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti