Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Atziņas no “Ideju un iedvesmas dienas”

Abgunstes muižā, šī gada 1.novembrī notika sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” atklāšana. Tajā piedalījās 65 uzņēmēji no Auces, Tērvetes, Dobeles, Jelgavas, Ozolnieku, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku un Bauskas novadiem.

Muižas radošās atmosfēras ieskauti, uzņēmēji dalījās savā pieredzē un izteica vēlmes jaunām apmācībām, kas nepieciešamas viņu konkurētspējas veicināšanai.

Lasīt tālāk ...