Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Laika no 17.07.-21.07.2019 biedrības “Liel.Barons” pārstāve Zanda Zariņa un biedrības “Latviešu strēlnieks” dalībnieks Guntars Zariņš piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā un seminārā vēsturisko rekonstrukciju festivālā Swords, Bastions, Muskets”, kas norisinājās Somijas pilsētā – Haminā. Dalībnieki iepazinās ar festivāla norisi, aktivitātēm, kultūrvēsturiskajiem objektiem, to vēsturi un darbību mūsdienās, kā arī iekļaušanu tūrisma piedāvājumā. Festivālā plaši tika izrādīta vikingu, bruņinieku, musketieru, krustnešu laika apģērbs, sadzīve, ēdiens, kauju aprīkojums. Tas sev līdzi nesa spilgtus priekšnesumus, iespaidīgs pasākums - vēstures festivāls kura neatņemama sastāvdaļa ir kauju rekonstrukcijas un spilgtas apģērba un sadzīves priekšmetu rekonstrukcijas. Šāvieni, pulvera smaka, komandu saucieni.. Festivāla laikā tika demonstrēti vecie ieroči, bet, kad virs Haminas cietokšņa parādās pulvera mākoņi un sāk dārdēt lielgabalu lodes, tas nozīmē, ka ir sācies ikgadējais festivāls. Festivāla apmeklētājiem bija iespēja aplūkot vikingu pārvietojamās nometnes ekspozīciju, krustnešus, bruņinieku cīņas zirgos ar šķēpiem, musketierus un daudzus citus. Varēja pielaikot bruņas un iemācīties apieties ar viduslaiku kaujas ieročiem, varēja vērot visu dalībnieku parādes, amatnieku tirdziņu un dažādu senās mūzikas koncertus. Gardēži varēja apmeklēt viduslaiku virtuvi.

Vizītes laikā bija iespēja iepazīties ar Haminas cietoksni, teritorijas labiekārtošanas gaitu, muzeju ekspozīcijām, pilsētas kultūrvēsturisko vidi. Interesanti bija vērot kā pilsētas iedzīvotāji iesaistās mazās pilsētas festivālu norises gaitā. Noteikti pārsteidz festivāla aktivitātes un to apmeklētība. Pilsētā ierodas ļoti daudz tūristu no Krievijas.

Haminas pilsēta Somijā ir vēsturiski nozīmīga ostas pilsēta Kymenlaakso reģionā, kas piesaista ļoti daudz tūristu savas arhitektūras dēļ, un, protams, šādā pilsētā liela uzmanība tiek pievērsta vēsturisko rekonstrukciju jomā, kas katru gadu norisinās Haminas cietoksnī, kurš ir ievērojams Eiropas kultūras piemineklis.

Kultūras mantojums sastāv no uzkrātu resursu kopuma, kas saņemti mantojumā no pagātnes un kas, neatkarīgi no piederības, indivīdu un sabiedrības uztverē tiek uzskatīti par vērtību, pārliecības, zināšanu, tradīciju atspoguļotājiem un paudējiem, kā arī cilvēka garīgās darbības liecība materiālā vai nemateriālā formā. Tas ietver arī vidi, kas laika gaitā izveidojusies cilvēku un vietu mijiedarbībā. Tas ietver mākslinieku, arhitektu, mūziķu, rakstnieku un zinātnieku, cilvēces gara izpausmi un vērtību sistēmu, kas dzīvei piešķir jēgu. Tieši pēc šāda koncepta strādā Somijas pilsētā Haminā ar kultūras mantojuma saglabāšanas un veicināšanas pasākumiem. Latvijā vairāk vajadzētu pievērst uzmanību tieši šādam modelim, vairāk strādāt ar Eiropas līmeņa rekonstrukcijām, šādi festivāli ir ļoti apmeklēti Eiropas līmenī. Pievērst uzmanību apģērbu, ēdienu, kara kauju un citu vēsturisku aspektu rekonstrukcijām. Ļoti pārsteidza Haminas suņu klubs, kurš šādām rekonstrukcijām piedāvā speciālas šķirnes suņus piem. Vēja suni. Kaujām tiek apmācīti un sagatavoti zirgi. Pie apģērba rekonstrukcijām strādā amatnieki.

Vizītē iegūta vērtīga pieredze kultūrvēsturiskā mantojuma iekļaušanai tūrisma piedāvājumā (ne tikai arhitektūra, bet sadzīve kā priekšnesums). Kā arī tika veicināta sadarbība un veiktas pārrunas ar dažādiem rekonstrukciju klubu vadītājiem, lai nākamgad Lielvircavas muižā atkal veidotu kādu no vēsturiskām rekonstrukcijām, piedāvājot šādas rekonstrukcijas Jelgavas novada iedzīvotājiem un viesiem. Pēc pasākuma bija vērts padomāt par savu metodiku — kā apkopot, salīdzināt un vērtēt dažādas idejas, ieceres mūsu muižās. Festivāla laikā norisinājās tikšanās ar Somijas LAG Sepra pārstāvi par turpmāko un jau esošo sadarbību starp Lauku partnerību “Lielupe” un Somijas VRG. Labais piemērs jau ir notikušais SEIC projekts.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti