Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Aicinam Jūs pieteikties SEIC - Saunijas, Somijas un Latvijas sadarbības projekta “Par Ilgtspējīgu uzņēmējdarbību laukos” noslēguma pasākumam Igaunijā.

Programma pielikumā, visas izmaksas sedz biedrība.

Šī gada 12. un 13. decembrī tika organizēts Igaunijas, Somijas un Latvijas sadarbības projekta “Par Ilgtspējīgu uzņēmējdarbību laukos” norises izvērtējuma tikšanās un pieredzes apmaiņas brauciens Liepājas pusē.

Brauciena laikā Jelgavas un Ozolnieku         novada uzņēmējiem bija iespēja tikties ar Aizputes un Nicas novada uzņēmējiem, gūt jaunu pieredzi un izzināt šīs puses uzņēmēju LEADER projektu īstenošanas un ieviešanas pieredzi.

Interesenti tiek aicināti dalībai Igaunijas, Somijas un Latvijas sadarbības projekta “Par Ilgtspējīgu uzņēmējdarbību laukos” norises izvērtējuma tikšanās un pieredzes apmaiņas braucienam Liepājas pusē - 2018. gada 12. un 13. decembrī.

No 11. līdz 14.aprīlim starptautiskā LEADER projekta “Par ilgstpējīgu uzņēmējdarbību laukos” ietvaros 9 uzņēmēji no Lauku partnerības “Lielupe” un 8 uzņēmēji no Liepājas rajona partnerības darbības teritorijas piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā Igaunijā, vietējās rīcības grupas “Green Riverland” un “Arenduskoda” reģiona teritorijā.

Igaunijas kolēģi četru dienu laikā pieredzes apmaiņa dalībniekiem deva iespēju apmeklēt un iepazīt dažādas vietas, uzņēmumus un saimniecības. Ikviens esošais vai topošais uzņēmējs varēja iegūt sev ko noderīgu. Programmā tika iekļauti dažādi apskates un izziņas objekti:

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti