Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Vietējās attīstības stratēģija 2009.- 2013.gadam, atbalstītie projekti 2. kārtā

N.p.k. Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums Projekta attiecināmo izdevumu kopsumma, LVL
1 BDR "Zemgales novada audžuģimeņu atbalsta centrs-Spārni" Brīvdienu māja audžuģimenēm 14000
2 Biedrība/Nodibinājums Tautas izglītības un attīstības centrs-AGAPE Vecāku mīlestība mazai dvēselītei 14000
3 Biedrība/Nodibinājums Vircavnieks Konsultācijas nodokļu jautājumos un grāmatvedības pakalpojumi 2155
4 Biedrība/Nodibinājums Mēs-Lauku Attīstībai Zemes uzmērīšanas pakalpojuma ieviešana vietējiem iedzīvotājiem laukos. 5830,49
5 BDR Zaļenieku dzirnas Zaļenieku pakalpojumu centra izveide 14000
6 BDR "FAVORĪTS" Radio vadāmo modeļu iegāde. 5658,46
7 BDR Radošo domu un darba centrs "Svētelis" Vasaras bērnu un jauniešu nometnēm paredzētā aprīkojuma iegāde 8362,78
8 Pašvaldība Jelgavas novada pašvaldība Ģ. Eliasa dzimto māju ZĪLĒNI interjera iekārtošana 19.gs. Stilā 3476,35
9 Pašvaldība Jelgavas novada pašvaldība Brīvā laika aktivitāšu veicināšana un dažādošana Jelgavas novada iedzīvotājiem 6754,32
10 BDR Mūža izglītības centrs "Kalnciems" Tautas tērpu iegāde jauniešu deju kolektīvam "Solis" 1665
11 Pašvaldība Jelgavas novada pašvaldība Apskaņošanas aparatūras iegāde Jelgavas novada pašvaldības kultūras pasākumiem 13988,18
12 BDR "Dore" Pārvietoja mūzikas studija 4927
13 Pašvaldība Jelgavas novada pašvaldība Deju grīdas iegāde Jelgavas novada pašvaldības kultūras pasākumiem 1254
14 BDR Biedrība PUMPURI Mūzika - iespēja pilnveidoties 14000
15 Pašvaldība Jelgavas novada pašvaldība Materiālās bāzes papildināšana Zaļenieku un Elejas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupai Svētes pamatskolas Glūdas filiālē 2574,17
16 BDR "Kultūras, izglītības un fizisko aktivitāšu attīstības centrs-VAIDELOTE" Tehniskais nodrošinājums aktivitāšu dažādošanai 6000
17 Pašvaldība Jelgavas novada pašvaldība Nākotnes kultūras nama labiekārtošana 4338,84
18 BDR "ZELMERI" Materiālās bāzes papildināšana Jelgavas novada orķestrim "Zelmeri" 6968
19 BDR "Sporta un Kultūras Savienība" Latviešu tautasdziesmu koncertprogrammas izveide un atskaņošana 3598,5
20 BDR "Svētes pagasta aktivitāšu centrs "Gulbīši"" Aprīkojuma iegāde Svētes pagasta sieviešu vokālajam ansamblim "Nianse" 4000
21 Biedrība/Nodibinājums Valgundes novada attīstība Sportosim veselīgi un aktīvi 4499,96
22 Pašvaldība Ozolnieku novada dome Ozolnieku Sporta centra stadiona renovācija iedzīvotāju sporta aktivitāšu dažādošanai 14000
23 BDR Kalnciema pilsētas sabiedriskā organizācija "Kaigi" Bērnu rotaļu laukuma izveide Kalnciema pagasta Vidus ielā 14000
24 Biedrība/Nodibinājums Attīstības centrs-Bērzes krasti Sportisko aktivitāšu pieejamības un dažādības veicināšana Līvbērzes pagasta iedzīvotājiem 8850
25 BDR "ATTĪSTĪBA NĀKOTNĒ" Bērnu rotaļu laukuma izveide Nākotnē 5000
26 BDR Elejas Kamene Bērnu rotaļu un sporta laukuma aprīkošana 14000
27 BDR Biedrība "ideA" Aktīvās atpūtas laukuma izveide Platones pagastā 14000
28 BDR "Atjautīgo un veiklo klubs" Paramilitārās šķēršļu joslas izveide 12342

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti