Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Vietējās attīstības stratēģija 2009.- 2013.gadam, atbalstītie projekti 4. kārtā

Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums Piešķirtais publiskais finansējums, LVL
Rīcība 3.1. Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde, pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošana
Liene Jansone Augļu koku dārza ierīkošana 2305,73
Rīcība 2.1. Publisko un privāto pakalpojumu attīstība vietējiem iedzīvotājiem
BDR "Vide un Cilvēks" Dārza darbu kopšanas tehniskās iespējas vietējiem iedzīvotājiem 1043,10
BDR "MĒS-LAUKU ATTĪSTĪBAI" Sociālā atbalsta pakalpojumi mazaizsargātām iedzīvotāju grupām 2700,00
Rīcība 1.1. Kopienu un brīvā laika aktivitāšu veicināšana vietējiem iedzīvotājiem
Jelgavas novada pašvaldība Brīvā laika aktivitāšu dažādošana Līvbērzes pagastā 1753,95
BDR "Liel.Barons" Izjāžu laukuma labiekārtošana 1287,00
BDR Slāvu kultūras biedrība "Svetoč" Tehnikas un aprīkojuma iegāde daudzveidīgiem pasākumiem Jaunsvirlaukas pagasta iedzīvotājiem 2175,16
Jelgavas novada pašvaldība Materiālās bāzes papildināšana Glūdas pagasta pirmsskolas iestādēm 170,33
Jelgavas novada pašvaldība Brīvā laika aktivitāšu pilnveidošana IKSC "Avoti" 2699,96
Rīcība 1.2. Izglītības, kultūras un kultūras mantojuma aktivitāšu veicināšana vietējiem iedzīvotājiem
BDR CHEESE Tautas tērpu iegāde Vircavas JDK 2700,00
BDR "Pilsēta Laukos" Koncertu tērpu un digitālo klavieru iegāde sieviešu vokālajam ansablim "Vega West" 1089,90
BDR "Liel.Barons" Lielplatones etnogrāfisko tautas tērpu iegāde jauniešu deju kolektīvam "Audzis" 2519,24
Ozolnieku novada dome Akordeona iegāde Ozolnieku mūzikas skolai 2253,88
BDR "SDK Ozolnieki" Tērpu iegāde Ozolnieku novada senioru deju kolektīva "Ozolnieki" dalībniekiem 2700,00
BDR Zaļenieku dzirnas Mūzikas instrumentu iegāde Zaļenieku iedzīvotāju nodarbībām 1592,45
BDR "Nākotnes seniores" Skatuves tērpu iegāde Ozolnieku novada senioru deju kopai "Garroze" 1033,43
Ozolnieku novada dome Koncerttērpu iegāde "Sens, tik sens" deju kolektīvam 984,09
Jelgavas novada pašvaldība Vilces pagasta deju klolektīva "Medaga" tērpu iegāde 2444,40
BDR "Zemgales kultūras studija" Tehniskais nodrošinājums Jelgavas novada mūsdienu nemateriālās kultūras dažādības saglabāšanai 2684,21
Rīcība 1.3. Aktīvās atpūtas, sporta, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu veicināšana vietējiem iedzīvotājiem
BDR "Bērnu un jauniešu moto-triāla skola" Trenniņam nepieciešamā inventāra iegāde biedrībai "Bērnu un jauniešu mototriāla skola" 1807,28
BDR CHEESE Florbola aprīkojuma iegāde Vircavas jauniešiem 2645,06
BDR Jāšanas sporta klubs "Princis" Zirgs-cilvēka atpūtai, veselībai un sportam 2693,25
BDR "Mēs-Valgundei" Orientēšanās sporta attīstība Valgundes pagastā 2313,00
BDR "Remoss" Biedrības "Remoss" materiāli tehniskās bāzes uzlabošana ūdenstūrisma popularizēšanai 1972,03
Jelgavas novada pašvaldība Bērnu rotaļu laukuma izveide Staļģenes ciemā 2693,70
BDR "Florbols lieliem un maziem" Florbols lieliem un maziem 2610,00

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti