Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Pārvaldes struktūra

Pēdējās izmaiņas veiktas Lauku partnerības „Lielupe” biedru kopsapulcē 2020. gada 24. martā

Augstākās lēmējinstitūcijas biedru saraksts

Lauku Partnerības „Lielupe” biedri
N.p.k. Biedrs Statuss: Biedrība/pašvaldība /uzņēmums/fiziska persona Pilnvarotā persona Vārds, uzvārds
1. Jelgavas Lauksaimnieku apvienība Biedrība Gunta Šnickovska
2. Pārtikas amatnieki Biedrība Māris Šņickovskis
3. SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Uzņēmums Anna Liscova
4. Latvijas Jauno zemnieku klubs Biedrība Lelde Bāra
5. Skolas atbalsta biedrība „Aizupīte” Biedrība Sigita Kārkla
6. SIA „Līcīši” Ltd Uzņēmums Līga Marcinkoniene
7. Z/s „Mierlauki 99” Uzņēmums Aija Degaine
8. SIA „Māras muižiņas” Uzņēmums Ieva Briģe
9. Z/s „Zaļenieku kokaudzētava” Uzņēmums Imants Parfenovičs
10. Jelgavas novada pašvaldība Pašvaldība Aija Tračuma
11. Jelgavas novada pašvaldība Pašvaldība Modris Jansons
12. Jelgavas novada pašvaldība Pašvaldība Inese Cinovska
13. Jelgavas novada pašvaldība Pašvaldība Līga Lonerte
14. Ozolnieku novada dome Pašvaldība Antra Pošeika
15. Glūdas pagasta biedrība „Attīstības centrs – Dzīvo gudri” Biedrība Herta Elza Šalkovska
16. ideA Biedrība Sendija Ozoliņa
17. „Iepazīsim sevi” Biedrība Inese Skromane
18. „Vircavnieks” Biedrība Sarmīte Zemene Tiško
19. Z/S Liepziedi Uzņēmums Gundars Liepa
20. SIA „SATEVI” Uzņēmums Iveta Skromane-Lukina
21. Valgundes novada attīstība Biedrība Maija Lasmane
22. Z/s „Medari” Uzņēmums Ruta Medne
23. Liel.Barons Biedrība Zanda Zariņa
24. Z/S Gaidas Uzņēmums Dace Drošprāte
25. SIA „Zekants” Uzņēmums Kristīne Ozoliņa
26. Lauma Kalvāne Fiziska persona Lauma Kalvāne
27. Zariņš & Co Biedrība Jānis Zariņš
28. Biedrība „Kultūras, izglītības un fizisko aktivitāšu centrs Vaidelote” Biedrība Inese Segliņa
29. Jelgavas novada atbalsta biedrība Biedrība Madars Lasmanis
30. Ilze Beide Fiziska persona Ilze Beide
31. Rita Borščevska Fiziska persona Rita Borščevska
32. Pilsēta Laukos Biedrība Dace Dalgā
33. Vladislavs Pogožeļskis Fiziska persona Vladislavs Pogožeļskis
34. Lolita Duge Fiziska persona Lolita Duge
35. Līga Rozenbaha Fiziska persona Līga Rozenbaha
36. Mēs Staļģenes skolai Biedrība Ella Jerofejeva
37. Resocializācijas centrs Lediņi Biedrība Dāvids Sīlis
38. Irita Šteinberga Fiziska persona Irita Šteinberga
39. Anda Duge Fiziska persona Anda Duge
40. SIA „33 Ūdensrozes” Uzņēmums Ingus Diķis
41. Radošuma Meka Biedrība Linda Stabiņa
Jānis Avotnieks
Ilze Bumbiere
42. Invalīdu atbalsta centrs “Saulesstars” Biedrība Anita Kaulēna
43. Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs Biedrība Uldis Dūmiņš
44. SIA "Zeltlejas" Uzņēmums Elīna Cēsniece
45. Z/s "Vārpas" Uzņēmums Zigmārs Rankevics

Pārstāvju lēmējinstitūcijas biedru saraksts

Lauku Partnerības „Lielupe” Padomes locekļi
N.p.k. Vārds, uzvārds Organizācija
1. Aija Tračuma Jelgavas novada pašvaldība
2. Modris Jansons Jelgavas novada pašvaldība
3. Inese Cinovska Jelgavas novada pašvaldība
4. Līga Lonerte Jelgavas novada pašvaldība
5. Antra Pošeika Ozolnieku novada pašvaldība
6. Uldis Dūmiņš Biedrība «Zemgales NVO atbalsta centrs»
7. Lelde Bāra Biedrība «Latvijas Jauno Zemnieku klubs»
8. Sendija Ozoliņa* Biedrība «ideA»
9. Anita Kaulēna Biedrība «Invalīdu atbalsta centrs Saulesstars»
10. Gunta Šnickovska Biedrība «Jelgavas Lauksaimnieku apvienība»
11. Lolita Duge SIA «Duke»
12. Anna Liscova  SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs»
13. Zigmārs Rankevics Z/s «Vārpas»
14. Dace Drošprāte Z/s «Gaidas»
15 Gundars Liepa Z/s «Liepziedi»

* Vecumā līdz 25 gadiem

Izpildinstitūcijas biedru saraksts

Lauku Partnerības „Lielupe” valdes locekļi
N.p.k. Vārds, uzvārds Amats
1. Līga Švānberga Valdes priekšsēdētāja
2. Videga Strautniece Valdes priekšsēdētājas vietniece

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti