Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerība “Lielupe” līdzdarbojās atbalsta sniegšanā Moldovas reģiona izaugsmei projektā “Atbalsts Moldovas reģionu izaugsmei, sekmējot spēju pielāgoties ārkārtas situācijas apstākļiem un mazinot COVID-19 radītās sekas ilgtermiņā". Kā vadošais partneris projektā ir Biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar citām lauku partnerībām Latvijā. Sadarbības projekts norisinās no šī gada jūlija līdz decembrim.

Projekta mērķis ir stiprināt vietējās uzņēmējdarbības attīstību Moldovas Ziemeļu reģionā, tai skaitā izveidojot digitālo platformu, kura ļaus paplašināt Moldovas mazo un vidējo uzņēmumu, pašvaldību, kā arī Latvijas un Moldovas uzņēmēju sadarbību.

Lauku partnerības no dažādiem Latvijas reģioniem dalījās pieredzē tēmās, kas ir aktuālas Moldovas uzņēmējiem . Notika 12 vebināri, kuros tika prezentēta Latvijas pieredze tādās jomās kā: reklāmu veidošana interneta vidē; klientu vajadzību izzināšana; sadarbības projektu veidošanas pieredze; prezentācijas prasmju uzlabošana; projektu ideju radīšana; praktiskie padomi lauku partnerību administratīvajā vadīšanā; Leader programmas loma vietējo ražotāju konkurētspējas veicināšanā; vietējo resursu efektivitātes paaugstināšana; sadarbība starp dažādiem sektoriem; inovācijas un jaunas tendences lauku apvidos: bioekonomika.

Lauku partnerība “Lielupe” dalījās pieredzē, vadot divus vebinārus par tēmām “Tūrisms un tā veicināšanas pasākumi”; “Kā parādīt tūrisma iespējas reģionā”, balstoties uz savu pieredzi jaunu tūrisma piedāvājumu veidošanā, īstenojot Leader sadarbības projektu kas norisinājās Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Bauskas, Tērvetes, Auces, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados, Vairāk par īstenoto projektu šeit https://www.partneribalielupe.lv/index.php/leader-sadarbiba/atbalsts-vietejo-produktu-razotajiem

. Moldovas partneri strādāja ar vietējām rīcības grupām Moldovā, veidojot datu bāzes par vietējiem uzņēmējiem un organizējot apmācības par Facebook izmantošanu vietējo uzņēmēju e-veikalu izveidei. Šāda iniciatīva nodrošinās COVID-19 izraisītās krīzes pārvarēšanu ilgtermiņā. Trīs uzņēmēji projekta rezultātā tiks pie īpaši veidotām zīmolu grāmatām veiksmīgākai komunikācijai ar potenciālajiem klientiem.

Projekta noslēguma pasākumā, kas norisinājās šī gada 5. decembrī notika virtuālā Moldovas lauku partnerību un uzņēmēju viesošanās Latvijā. Partnerība “Lielupe”, kā arī citas partnerības Latvijā iepriekš gatavoja video ekskursijas savos novados, kas deva iespēju virtuāli paviesoties Latvijā. Jelgavas novadā tika sagatavotas divas virtuālās ekskursijas: Lielplatones muižas “Vešūzī”, parādot veļas mazgāšanas tradīcijas muižās 18./19.gadsimtā un Svētes pilī, sniedzot ieskatu Biedrības “Novada mantojums” iniciatīvā pils atjaunošanā.

Pieredzē dalījās un iedrošinājumu pašreizējās krīzes radīto izaicinājumu pārvarēšanā, sniedza uzņēmumi: SIA “ColorPasta” un "LV-Destilāti".

Virtuālajās meistarklasēs Latvijas uzņēmēji dalījās pieredzē, parādot un iesaistot produktu izgatavošanā arī Moldovas kolēģus. Dalībniekiem iepriekš tika nosūtīti materiāli, dalībai meistarklasēs. Virtuāli no Jelgavas novada tika īstenotas divas meistarklases: Z/s “Dārziņi-2” dabīgo augu skrubja gatavošana un Intas Bendrupas skalu grozu pīšanas darbnīca. Tiešsaistes darbnīcās uzņēmēji no Moldovas pārņēma pieredzi no Latvijas amatu meistariem un mazajiem ražotājiem.

Projekta norise tiešsaistē bija jauns izaicinājums ikvienam tā dalībniekam un deva iespēju apgūt jaunas prasmes un pieejas, kā īstenot sadarbību un nodot pieredzi saviem kolēģiem Moldovā pavisam citos apstākļos nekā tas līdz šim bija pierasts. Īstenotais projekts parādīja, ka radoša pieeja, savādāks risinājums un tehnoloģijas dod iespēju īstenot pieredzes nodošanu kolēģiem citās valstīs, neskatoties uz krīzes radītajiem apstākļiem, kas liedz satikt kolēģus klātienē.

Moldovā lauku partnerības izveidojušās pēdējo divu gadu laikā un tikai tagad uzsāk Leader pieejas īstenošanu. Tāpēc Latvijas kolēģu atbalsts un pieredzes nodošana ir būtiska tieši šobrīd.

Projekts “Atbalsts Moldovas reģionu izaugsmei, sekmējot spēju pielāgoties ārkārtas situācijas apstākļiem un mazinot COVID-19 radītās sekas ilgtermiņā".

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2020.gadā no attīstības sadarbības budžeta.

Video

SIA "PastaHouse"

SIA "LV-Destilāti"

Lielplatones muižas "Vešūzis"

Biedrības "Novada mantojums" iniciatīva Svētes pils atjaunošanā

Skrubja sagatavošana no dabīgiem augiem

Skalu grozu pīšana

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti