Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerība "Lielupe" Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolniekiem novadiem 2014.-2020. gadam ieviešana

Projektu iesniegšanas periods: 2019. gada 26. marts - 5. aprīlis; 5. aprīlis - 5. maijs

Rīcība Nr.2. „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”

VRG piešķirtais Nr. Pretendenta nosaukums Projekta nosaukums Attiecināmās izmaksas, EUR Publiskais finansējums, EUR Projekta īstenošanas vieta
2019/AL03/97/A019.22.01/10 PSV Ozolnieku novada dome Ozolnieku Veselības takai piegulošās teritorijas labiekārtošana 30000,00 17827,70 Ozolnieku pagasts
2019/AL03/97/A019.22.01/9 PSV Ozolnieku novada dome Ozolnieku Veselības takas labiekārtošana 30000,00 27000,00 Ozolnieku pagasts
2019/AL03/97/A019.22.01/7 PSV Jelgavas novada pašvaldība Sporta laukuma labiekārtošana Zaļenieku ciemā pie Zaļenieku pamatskolas 29840,00 26856,00 Zaļenieku pagasts
2019/AL03/97/A019.22.01/8 PSV Jelgavas novada pašvaldība Sporta laukuma sakārtošana Svētes ciemā pie Svētes pamatskolas 26762,07 12325,96 Svētes pagasts
2019/AL03/97/A019.22.01/5 PSV Jelgavas novada pašvaldība Teritorijas labiekārtošana pie Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra (Eleja) 27659,84 24893,86 Elejas pagasts

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Lauku partnerībā „Lielupe” nepārtrauktās kārtas projektu konkursā no 2019. gada 5. aprīļa līdz 5. maijam tika saņemti 2 projekta iesniegumi aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai izvērtēja Lauku partnerības „Lielupe” vērtēšanas komisija, kurās piedalās partnerības padomes pārstāvji un pieaicināti eksperti un SVVA padome 22.05.2019. pieņēma lēmumu.

Projektu vērtēšanas rezultāti.

Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG lēmums
1 2019/AL03/97/A019.22.01/9 27000,00 10,80 Atbilst, finansējums pietiek
2 2019/AL03/97/A019.22.01/10 27000,00 10,40 Atbilst, finansējums pietiek
Raksta pielikumi
Download this file (n_karta_2.xls)Projektu vērtēšanas rezultāti[ ]150 kB

Noslēgusies Jelgavas un Ozolnieku novadu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas nepārtrauktās kārtas projektu iesniegumu izvērtēšana

Lauku partnerībā „Lielupe” nepārtrauktās kārtas projektu konkursā no 2019. gada 26. marta līdz 5. aprīlim tika saņemti 8 projekta iesniegumi aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Rīcība R2 „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”, kopējais pieejamais finansējums 142063.68 EUR (80% no kopējā finansējuma 177579.60 EUR), iesniegti 8 projekti.

Projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai izvērtēja Lauku partnerības „Lielupe” vērtēšanas komisija, kurās piedalās partnerības padomes pārstāvji un pieaicināti eksperti un SVVA padome 02.05.2019. pieņēma lēmumu.

Lauku partnerības „Lielupe” SVVA padome ir pieņēmusi lēmumu par projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai.

Projektu vērtēšanas rezultāti.

Nepārtrauktā kārta (26.03.2019.-05.04.2019.)

Rīcība Nr.2 „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” pieteikumu saraksts

Publiskais finansējums EUR 142063.68

Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG lēmums
1 2019/AL03/97/A019.22.01/1 23756,62 7,00 Neatbilst, nav sasniegts minimālais punktu skaits
2 2019/AL03/97/A019.22.01/2 18220,90 12,60 Atbilst, finansējums pietiek
3 2019/AL03/97/A019.22.01/3 27000,00 13,60 Atbilst, finansējums pietiek
4 2019/AL03/97/A019.22.01/4 19677,40 10,00 Atbilst, finansējums pietiek
5 2019/AL03/97/A019.22.01/5 24893,86 10,40 Atbilst, finansējums pietiek
6 2019/AL03/97/A019.22.01/6 13088,96 10,40 Atbilst, finansējums pietiek
7 2019/AL03/97/A019.22.01/7 26856,00 11,80 Atbilst, finansējums pietiek
8 2019/AL03/97/A019.22.01/8 24085,86 11,80 Atbilst, finansējums pietiek daļēji

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti