Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekta Nr. 19-06-AL03-A019.2203-000004 “Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana Vilces pagastā”  īstenošanas mērķis - atbalstīt jauniešu iniciatīvu aktīvi līdzdarboties un organizēt dažādas aktivitātes jēgpilnai brīvā laika pavadīšanai Vilces pagastā.

Projekta īstenošanas laikā tika uzstādīti disku golfa grozi ar disku golfa celiņu norādēm un iegādāts multimediju aprīkojums (lāzerprojektors, portatīvais dators, saliekams ekrāns uz rāmja).

Projektu īstenoja Jelgavas novada pašvaldība.

Projekta “Lielvircavas baznīcas zvanu torņa iekštelpas vienkāršota atjaunošana” īstenošanas mērķis - baznīcas zvana torņa iekštelpu atjaunošana, kas sevī ietver esošo detaļu atjaunošanu saglabājot vēsturisko izskatu, tas ļautu baznīcas apmeklētājiem zvanu torņa iekštelpu apskati. Līdz šim tas nav bijis iespējams, telpu sliktā stāvokļa dēļ.

Projekta „KĀPŠANAS SIENAS UZSTĀDĪŠANA KALNCIEMA VIDUSSKOLAS SPORTA HALLĒ” īstenošanas mērķis - nodrošināt vienlīdzīgu iespēju radīšanu visām iedzīvotāju grupām kāpšanas sporta veida pieejamībai Jelgavas novadā. Nodrošinot kāpšanas sporta veida pieejamību Jelgavas novadā, tiks sekmētas jaunas iespējas sportistu karjerām un jaunu talantu identifikācijai visā valsts teritorijā.

Projekta “Radošo un praktisko iemaņu darbnīcu telpas ierīkošana sociālās palīdzības centrā "Tuvu" (daudzfunkcionāla sociālās palīdzības centra ierīkošanas 2.etaps)” īstenošanas mērķis - Biedrība "Tuvu", īstenojot šo projektu un, izveidojot radošo un praktisko iemaņu darbnīcu sociālās palīdzības centrā "Tuvu", sniegs kompleksu atbalsta mehānismu gan krīzes situācijās nonākušām ģimenēm, maznodrošinātajām un trūcīgajām personām, gan dos plašas brīvā laika pavadīšanas iespējas senioriem un vietējiem iedzīvotājiem, kā arī veicinās sabiedrības iesaistīšanos vietējās sociālās attīstības iniciatīvās, tā stiprinot labdarības tradīciju attīstību Zemgalē un Latvijā. Projekta īstenošana palielinās Latvijas reģionu iedzīvotāju drošumspēju lauku reģionos, jo Biedrības primārā mērķauditorija dažāda veida sociālā atbalsta saņemšanai tai skaitā ar Biedrības sadarbības partneru starpniecību visā Latvijā ir tieši lauku reģionu iedzīvotāji. Šī projekta izstrāde ir kā otrais etaps "Daudzfunkcionāla sociālās palīdzības centra" izveidei, kas veicinās jaunu sociālu pakalpojumu attīstību, bet ar ārvalstu un Latvijas brīvprātīgo iesaistīšanos - kļūs par priekšnosacījumu tūrisma aktivitāšu veicināšanai novadā un valstī.

Projekta „Kalnciema- Klīves baznīcas jumta atjaunošana” īstenošanas mērķis - restaurēt vietējas nozīmes kultūrvēsturiska pieminekļa jumtu, lai atsāktu un sekmētu tā ilgspējīgu izmantošanu, paaugstinot vietas pievilcību un tūrisma aktivitāti, kā arī iesaistītu sabiedrību un celtu tās labklājību kopumā. Projektā tika veikta baznīcas jumta un tā seguma nomaiņa, lai varētu atsākt baznīcas darbību.

Projekta „Abgunstes radošuma rezidences vides pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” īstenošanas mērķis - iekārtotās amatniecības darbnīcas telpas un citas telpas padarīt pieejamas arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, t.sk. vecākiem cilvēkiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem.

Projekta „Lielplatones muižas ansambļa ēkas “Vešūzis” restaurācija” īstenošanas mērķis - atjaunot Lielplatones muižas ansambļa ēku "Vešūzis", uzlabojot un nodrošinot tās pieejamību, tā veicinot Lielplatones muižas aktīvāku iesaisti tūrisma attīstībā.

Projekts “Vircavas evaņģēliski luteriskās baznīcas virziena norādes zīmju un informatīvā stenda izgatavošana” īstenots ar mērķi veicināt sakrālā tūrisma attīstību Latvijā, baznīcas darbības popularizēšanai. Lielvircavas baznīca ir vecākā mūra baznīca Zemgalē. Lielvircavas luterāņu baznīca Jelgavas novada Platones pagastā, Lielvircavā, ir valsts nozīmes kultūras piemineklis Nr.5239.

Projekta „Daudzfunkcionāla sociālās palīdzības centra ierīkošanas projekta izstrāde biedrībai “TUVU”” īstenošanas mērķis - biedrība "Tuvu", īstenojot šo projektu un, izveidojot daudzfunkcionālu sociālās palīdzības centru, caur brīvprātīgo, sponsoru, jaunu partneru un atbalstītāju piesaisti, veicinās sabiedrības iesaistīšanos vietējās sociālās attīstības iniciatīvās, tā stiprinot labdarības tradīciju attīstību Zemgalē un Latvijā. Projekta īstenošana palielinās Latvijas reģionu iedzīvotāju drošumspēju lauku reģionos, jo Biedrības primārā mērķauditorija dažāda veida sociālā atbalsta saņemšanai tai skaitā ar biedrības sadarbības partneru starpniecību visā Latvijā ir tieši cilvēki no lauku reģioniem. Šī projekta izstrāde bija pirmais etaps "Daudzfunkcionāla sociālās palīdzības centra" izveidei, kas veicinās jaunu sociālu pakalpojumu attīstību, bet ar ārvalstu un Latvijas brīvprātīgo iesaistīšanos - kļūs par priekšnosacījumu tūrisma aktivitāšu veicināšanai novadā un valstī. Projekta īstenošanas laikā tika veikta vienas no 3 noliktavu telpām pilnīga atjaunošana. Tika veikta grīdas ieklāšana, apkures sistēmas un elektroinstalācijas ierīkošana. Savukārt centram nepieciešamais aprīkojums un mēbeles tika saņemtas no Vācijas partneriem ziedojumu veidā. Piesaistot sponsorus un citus finansējuma avotus, tika nomainīti arī visi 3 noliktavu vārti un jumts, kā arī ierīkota kanalizācijas sistēma.

Projekts „Gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes ciemā” īstenots ar mērķi izbūvēt gājēju ietvi Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā, apmēram 700 metru garumā un 1,2 metru platumā, nodrošinot pakalpojumu pieejamību ciemā, veicinot vietas potenciāla un pievilcības attīstību, un sabiedrībai nozīmīga objekta atjaunošanu.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti