Projekta “Lielvircavas baznīcas zvanu torņa iekštelpas vienkāršota atjaunošana” īstenošanas mērķis - baznīcas zvana torņa iekštelpu atjaunošana, kas sevī ietver esošo detaļu atjaunošanu saglabājot vēsturisko izskatu, tas ļautu baznīcas apmeklētājiem zvanu torņa iekštelpu apskati. Līdz šim tas nav bijis iespējams, telpu sliktā stāvokļa dēļ.

Galvenās aktivitātes: veikta baznīcas zvanu torņa četru stāvu iekštelpu vienkāršu atjaunošana, nezaudējot vēsturiskās vērtības, tādejādi nodrošinot kultūrvēsturiska objekta saglabāšanu un turpmākas darbības nodrošināšanu. Esošajām logu ailēm iebūvēti iestikloti – neverami logu rāmji, lai telpās neiekļūtu sniegs un lietu. Nomainītas torņa grīdas brusas un ielikti jauni, beicēti grīdas dēļi. Attīrītas koka kāpnes, uzstādītas iztrūkstošās koka margas. Māla ķieģeļu iekšsienas notīrītas no zaļā hlorofila, saglabājot oriģinālo ķieģeļu apdari. Kā arī zvana tornī uzstādītas koka redeļu žalūzijas, kas pasargā no nelabvēlīgiem laika apstākļiem, saglabājot zvana skaņu dzirdamību Dievkalpojumu laikā.

Projekta īstenošanas rezultātā novada iedzīvotājiem un apmeklētājiem tiek nodrošināta pievilcīga kultūrvide un daudzveidīgi kultūras pasākumi, kultūras pieminekļa saglabāšana, to pieejamība sabiedrībai, kas nodrošinās nozīmīgas publiskas funkcijas. Lielvircavas baznīcas kā kultūras mantojuma objekta un projekta ilgtspēju nodrošina Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas kā institūcijas, stabilitāte, vēsturiskās tradīcijas un to pastāvēšanas ilgtspēja.

Projektu īsteno: Vircavas evaņģēliski luteriskā draudze

Vēsturiskā uzziņa

Lielvircavas baznīca ir viena no vecākajām baznīcām Jelgavas novadā. Livonijas ordeņa mestrs Valters fon Pletenbergs 1506. gadā atdeva uz lēņu tiesībām baronam Heinriham fon Klopmanim Lielvircavu. 1567. gadā Kurzemes hercogs Gothards Ketlers izdeva rīkojumu par jaunu baznīcu celtniecību. 1590. gadā Vircavas upes kreisajā krastā Johans fon Klopmans lika celt baznīcu, par celtniecības materiālu izmantojot vietējā apkārtnē esošo plienakmeni un rupji tēstus koka baļķus. Baznīcai bija ļoti biezs mūris un tās platums 50 pēdas. Baznīcai uzcēla arī zvanu torni. 1595. gadā baznīcas celtniecība bija pabeigta un to iesvētīja 1596. gada 12. janvārī. 1820. gadā Klopmaņi pārdeva ūtrupē Lielvircavas muižu par 151000 sudraba rubļu. Par muižas īpašnieku kļuva Ditrihs Grothuss Vilhems Hāns. Līdz ar to baznīcas patroni nebija vairs Klopmaņi, bet gan Hāni. Lielvircavas baznīca minēta 1606. gadā baznīcu vizitācijas dokumentos. 1636. gadā uzbūvēja mācītāja māju. Līdz tam mācītājs pie draudzes brauca no Jelgavas.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 9751.70 EUR un Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējumu 1083.52 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu “Lielvircavas baznīcas zvanu torņa iekštelpas vienkāršota atjaunošana” un projekta īstenotājiem šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības Lauku partnerība “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti