Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekta “Zemnieku sētas "Dimzēni" kūts-staļļa infrastruktūras pieejamības uzlabošana un izmantošanas iespēju paplašināšana pieredzes un vērtību izglītībā” īstenošanas mērķis ir definēts projekta nosaukumā.

Projektā tika:

1. Izveidots zirgu un kazu kūts aploks, lai saimniecības apmeklētājiem būtu iespējams droši un efektīvi aplūkot dzīvniekus un darboties ar tiem.
2. Saremontēti esošie un izgatavoti trūkstošie kūts un staļļa logi, durvis un vārti, lai nodrošinātu prasības, kuras saistītas ar lielāku un saimniecībai nepiederošu cilvēku skaitu, kuri mijiedarbojas ar saimniecības dzīvniekiem.
3. Sakopta teritorija ap kūti, lai apmeklētāji varētu novietot automašīnas un apmeklēt tualeti.

Rezultātā ir attīstīta uz vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un kultūras bagātībām balstīta vērtību un pieredzes izglītības modeļa materiālā bāze.

Projektu īsteno biedrība “Dimzēni”.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 4082.16 EUR un Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējumu 1788.64 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Informācija par projektu “Zemnieku sētas "Dimzēni" kūts-staļļa infrastruktūras pieejamības uzlabošana un izmantošanas iespēju paplašināšana pieredzes un vērtību izglītībā” un projekta īstenotājiem šeit un šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības Lauku partnerība “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti