Projekta „Ozolnieku Veselības takas labiekārtošana” īstenošanas mērķis - labiekārtot publiski pieejamu rekreācijas teritoriju, Ozolnieku veselības takā izveidojot un aprīkojot vingrošanas rīku zonu un aktivitāšu zonu bērniem.

Projektā tika izveidotas un aprīkotas 2 aktivitāšu zonas, uzstādot tajās dažāda veida āra vingrošanas rīkus un bērnu rotaļu laukumu aprīkojumu. Turpinot labiekārtot teritoriju, par pašvaldības budžeta līdzekļiem izveidota baskāju taka.

Projektu īsteno Ozolnieku novada dome.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 27000 EUR un Ozolnieku novada domes līdzfinansējumu 3000 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības Lauku partnerība “Lielupe” mājas lapā.


"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti