Projekta „Brīvdabas konferenču telpas izbūve Svētes pils dārzā” īstenošanas mērķis - pils dārza lapenes izbūve un teritorijas labiekārtošana, lai veicinātu vietas pievilcību un rosinātu iedzīvotājos vēlmi iesaistīties kultūrvēsturiska mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. 

Projekta ietvaros tika veikta brīvdabas konferenču telpas izbūve. Lai brīvdabas konferenču telpa būtu piemērota gan radošām darbnīcām, mūžizglītības pasākumiem u.c. veida aktivitātēm, tā tika veidota kā lapene ar multimediālu aprīkojumu, paredzot iespēju interneta piekļuvei, audio failu atskaņošanai no mobilām ierīcēm, vietu projektora ekrānam un projektora pieslēgumam.

Projektu īstenoja biedrība “Novada mantojums”.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 8664.96 EUR un Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējumu 962.77 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu „ Brīvdabas konferenču telpas izbūve Svētes pils dārzā” un projekta īstenotājiem šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības Lauku partnerība “Lielupe” mājas lapā.


"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti