Projekta “Ūdenstilpju krastu attīrīšana no ūdenszālēm un niedrēm” īstenošanas mērķis - attīrīt upes, ezerus, dīķus un karjerus no ūdenszālēm, niedrēm un citiem augiem. Darbības rezultātā uzlabotos ūdenstilpņu tīrība un vizuālā aina, kā arī konkrētos gadījumos, palielinātos ūdenstilpnes caurtece. Projekta mērķis ir ne tikai attīrīt iepriekšminētās ūdenstilpnes, bet arī uzturēt tās kārtībā, veicot regulāru attīrīšanu turpmākajos gados. Tā kā Zemgales novadā ir pietiekami daudz dabīgi un mākslīgi veidotu ūdenstilpņu, tad šai darbībai noteikti ir saskatāms potenciāls arī nākotnē. Pakalpojumu plānots ir sniegt gan privātpersonām, gan arī vietējām pašvaldībām un uzņēmumiem.

Projektā tika iegādāts aprīkojums - niedru pļaušanas komplekts.

Projektu īsteno IK Dārza varde

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.-2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 9833.74 EUR un uzņēmuma līdzfinansējumu 4214.46 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu un uzņēmuma piedāvājumu mājas lapā: https://www.darzavarde.lv/

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības Lauku partnerība “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti