Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Pārvaldes struktūra

Pēdējās izmaiņas veiktas Lauku partnerības „Lielupe” biedru kopsapulcē 2017. gada 22. martā

Augstākās lēmējinstitūcijas biedru saraksts

Lauku Partnerības „Lielupe” biedri
N.p.k. Biedrs Statuss: Biedrība/pašvaldība /uzņēmums/fiziska persona Pilnvarotā persona Vārds, uzvārds
1. Jelgavas Lauksaimnieku apvienība Biedrība Gunta Šnickovska
2. Pārtikas amatnieki Biedrība Videga Vītola
3. Mēs – Lauku attīstībai Biedrība Anna Liscova
4. Latvijas Jauno zemnieku klubs Biedrība Lelde Bāra
5. Skolas atbalsta biedrība „Aizupīte” Biedrība Sigita Kārkla
6. SIA „Līcīši” Ltd Uzņēmums Līga Marcinkoniene
7. Z/s „Mierlauki 99” Uzņēmums Aija Degaine
8. SIA „Māras muižiņas” Uzņēmums Ieva Briģe
9. Z/s „Zaļenieku kokaudzētava” Uzņēmums Imants Parfenovičs
10. Jelgavas novada pašvaldība Pašvaldība Aija Tračuma
11. Jelgavas novada pašvaldība Pašvaldība Modris Jansons
12. Jelgavas novada pašvaldība Pašvaldība Inese Cinovska
13. Jelgavas novada pašvaldība Pašvaldība Līga Lonerte
14. Ozolnieku novada dome Pašvaldība Antra Pošeika
15. Glūdas pagasta biedrība „Attīstības centrs – Dzīvo gudri” Biedrība Herta Elza Šalkovska
16. ideA Biedrība Kristīne Kode
17. Tautas izglītības un attīstības centrs- Agape Biedrība Solveiga Alksne
18. „Iepazīsim sevi” Biedrība Inese Skromane
19. „Vircavnieks” Biedrība Sarmīte Armane
20. Z/S Liepziedi Uzņēmums Gundars Liepa
21. SIA „SATEVI” Uzņēmums Iveta Skromane-Lukina
22. Valgundes novada attīstība Biedrība Maija Lasmane
23. IK „Pokainis” Uzņēmums Dace Laure
24. Z/s „Medari” Uzņēmums Ruta Medne
25. Liel.Barons Biedrība Zanda Zariņa
26. Z/S Gaidas Uzņēmums Dace Drošprāte
27. SIA „Zekants” Uzņēmums Kristīne Ozoliņa
28. Attīstības centrs – Bērzes krasti Biedrība Lauma Kalvāne
29. CHEESE Biedrība Einārs Ervīns Deribo
30. Zariņš & Co Biedrība Jānis Zariņš
31. Mēs un Vide Biedrība Ingūna Gailīte
32. Zemgales novada audžuģimeņu centrs „Spārni” Biedrība Ruta Vertele
33. Biedrība „Kultūras, izglītības un fizisko aktivitāšu centrs Vaidelote” Biedrība Inese Segliņa
34. Sporta un kultūras savienība Biedrība Lana Janmere
35. Attīstība Nākotnē Biedrība Mairita Pauliņa
36. Jelgavas novada atbalsta biedrība Biedrība Madars Lasmanis
37. Ilze Beide Fiziska persona Ilze Beide
38. Inguna Skutele Fiziska persona Inguna Skutele
39. Rita Borščevska Fiziska persona Rita Borščevska
40. Pilsēta Laukos Biedrība Dace Dalgā
41. Vladislavs Pogožeļskis Fiziska persona Vladislavs Pogožeļskis
42. Lolita Duge Fiziska persona Lolita Duge
43. LL Saulstari Biedrība Laimdota Dzene
44. Vēsma Joela Fiziska persona Vēsma Joela
45. Līga Rozenbaha Fiziska persona Līga Rozenbaha
46. Mēs Staļģenes skolai Biedrība Ella Jerofejeva
47. Resocializācijas centrs Lediņi Biedrība Dāvids Sīlis
48. Irita Šteinberga Fiziska persona Irita Šteinberga
49. Anda Duge Fiziska persona Anda Duge
50. SIA „33 Ūdensrozes” Uzņēmums Ingus Diķis
51. Asnāte Avotniece Fiziska persona Asnāte Avotniece
52. Radošuma Meka Biedrība Linda Stabiņa
Jānis Avotnieks
Ilze Bumbiere
53. Invalīdu atbalsta centrs “Saulesstars” Biedrība Anita Kaulēna
54. Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs Biedrība Uldis Dūmiņš
55. SIA "Zeltlejas" Uzņēmums Elīna Cēsniece

Pārstāvju lēmējinstitūcijas biedru saraksts

Lauku Partnerības „Lielupe” Padomes locekļi
N.p.k. Vārds, uzvārds Organizācija
1. Aija Tračuma Jelgavas novada pašvaldība
2. Modris Jansons Jelgavas novada pašvaldība
3. Inese Cinovska Jelgavas novada pašvaldība
4. Līga Lonerte Jelgavas novada pašvaldība
5. Antra Pošeika Ozolnieku novada dome
6. Uldis Dūmiņš Biedrība "Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"
7. Anna Liscova Biedrība „Mēs lauku attīstībai”
8. Lelde Bāra* Biedrība „Latvijas Jauno zemnieku klubs”
9. Lauma Kalvāne Biedrība „Attīstības centrs – Bērzes krasti”
10. Gunta Šnickovska Biedrība „Jelgavas Lauksaimnieku apvienība”
11. Kristīne Ozoliņa SIA „Zekants”
12. Aija Degaine Z/S „Mierlauki 99”
13. Lolita Duge Mājražotāja
14. Dace Drošprāte Z/s „Gaidas”
15 Gundars Liepa Z/s „Liepziedi”

* Vecumā līdz 25 gadiem

Izpildinstitūcijas biedru saraksts

Lauku Partnerības „Lielupe” valdes locekļi
N.p.k. Vārds, uzvārds Amats
1. Līga Švānberga Valdes priekšsēdētāja
2. Sanda Lakutijevska Valdes priekšsēdētājas vietniece

 

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti